Exklusiv

100% BONUS UP TO $/€333

WELCOME BONUS

EXKLUSIV

100% BONUS UP TO $/€333

WELCOME BONUS

Villkor

GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Detta avtal innehåller de fullständiga villkor som gäller för ditt deltagande i vår webbplats. Om du vill använda webbplatsen inklusive dess verktyg och tjänster vänligen läs dessa användarvillkor noggrant. Genom att besöka denna webbplats eller använda någon del av webbplatsen eller något innehåll eller tjänster härav, samtycker du till att bli bunden av dessa villkor. Om du inte samtycker till alla villkor, då du inte kan få tillgång till webbplatsen eller använda innehållet eller några tjänster på webbplatsen.

ÄNDRINGAR AV ANVÄNDAR

Ändringar av detta avtal kan göras och genomföras av oss från tid till annan utan föregående meddelande till din slut. Avtal publiceras på webbplatsen återspeglar senaste avtalet och du bör noga granska samma innan du använder vår webbplats.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

På webbplatsen kan du skicka erbjudanden, sälja, marknadsföra, bud och handla online. Men du förbjudet att göra följande handlingar, nämligen: (a) använda våra webbplatser, inklusive dess tjänster och eller verktyg om du inte kan bilda juridiskt bindande avtal, är under 18 år, eller är tillfälligt eller på obestämd tid avstängas från att använda våra webbplatser, tjänster eller verktyg (b) utstationering av ett objekt i olämpligt kategori eller områden på våra webbplatser och tjänster; (c) att samla in information om användarnas personliga information; (d) manövrering priset på ett objekt eller stör andra användares listor; (f) publicera falska, felaktiga, vilseledande, nedsättande eller ärekränkande innehåll; (g) vidta någon åtgärd som kan skada klassificeringssystemet.

Registreringsinformation

För att du ska slutföra registreringsprocessen i vår webbplats, måste du ange ditt fullständiga juridiska namn, nuvarande adress, en giltig e-postadress, medlemsnamn och annan information som behövs för att slutföra registreringsprocessen. Du måste kvalificera att du är 18 år eller äldre och måste vara ansvarig för att hålla ditt lösenord säkert och vara ansvarig för alla aktiviteter och innehåll som laddas upp under ditt konto. Du får inte vidarebefordra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär. De uppgifter som lämnas av dig eller som samlats in av webbplatsen eller tredje part under någon besök på platsen skall omfattas av villkoren i GoWild online casino sekretesspolicy.

Term

Detta avtal kommer att vara i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. Du kan säga upp ditt medlemskap när som helst av någon anledning genom att följa instruktionerna på ”UPPSÄGNING AV HÄNSYN TILL” i inställningssidan. Vi kan säga upp ditt medlemskap av någon anledning som helst. Om du använder en betald version av tjänsten och vi avsluta ditt medlemskap i tjänsten eftersom du har brutit detta avtal, kommer du inte rätt till återbetalning av outnyttjade prenumerationsavgifter. Även efter att ditt medlemskap avslutas, kommer vissa delar av detta avtal förbli i kraft.

ICKE-KOMMERSIELL ANVÄNDNING AV MEDLEMMAR.

Medlemmar på denna socialt nätverkande webbplats är förbjudet att använda tjänsterna på webbplatsen i samband med några kommersiella strävanden eller ventures. Detta inkluderar tillhandahålla länkar till andra webbplatser, vare sig bedöms konkurrenskraftiga till den här webbplatsen eller inte. Juridiska personer eller enheter, inklusive men inte begränsat till organisationer, företag och / eller verksamheter kan inte bli medlemmar av GoWild online casino och bör inte använda webbplatsen för något ändamål.

LÄNKAR OCH INRAMNINGAR

Olagliga och / eller otillåten användning av tjänsterna, inklusive obehörig inhämtning av eller länkning till webbplatser kommer att undersökas och lämpliga juridiska åtgärder kan vidtas. Några länkar, dock är välkomna till platsen och du får upprätta hyperlänk till lämplig del på webbplatsen under förutsättning att: (i) du lägger din länk bara inom forumet, chatt eller anslagstavla sektion; (ii) du inte tar bort eller dölja annonser, meddelanden om upphovsrätt eller andra meddelanden på placeras på platsen; (iii) länken inte ange eller antyda någon sponsring eller godkännande av din webbplats och (iv) du genast sluta ge några länkar till webbplatsen på ett skriftligt meddelande från oss. Du måste dock kontrollera copyright på hemsidan som du vill länka till att se till att en av våra innehållsleverantörer inte har sin egen politik när det gäller direkta länkar till deras innehåll på våra sidor.

GARANTIFRISKRIVNING OCH UNDANTAG / ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Vi gör inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser med avseende på programmet eller några produkter som säljs via Program (inklusive, utan begränsning, garantier om fitness, säljbarhet, icke-intrång eller underförstådda garantier till följd av en kurs av prestanda, hantera eller handel användning). Dessutom gör vi inga utfästelser om att driften av vår sajt kommer att vara oavbruten eller felfri, och vi kommer inte att vara ansvarig för följderna av eventuella avbrott eller fel. Vi kan ändra, begränsa åtkomsten till, tillfälligt eller avbrytas webbplatsen eller någon del av den när som helst. Informationen, innehåll och tjänster på webbplatsen tillhandahålls på en ”befintligt skick”. När du använder webbplatsen och eller delta i den, förstår och godkänner du att du deltar på egen risk.

Sekretess

Du samtycker till att inte lämna ut information som du får från oss och eller från våra kunder, annonsörer, leverantörer och forum medlemmar. All information som lämnas till av en slutanvändaren enligt ett program är patentskyddad information av GoWild online casino. Sådan kundinformation är konfidentiell och får inte lämnas ut. Publisher samtycker till att inte reproducera, sprida, sälja, distribuera eller kommersiellt exploatera sådana företagshemligheter på något sätt.

ICKE-ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER

Dina rättigheter, oavsett naturen kan inte tilldelas eller överlåtas till någon, och varje sådant försök kan resultera i uppsägning av detta avtal, utan skuld till oss. Däremot kan vi överlåta detta avtal till någon person som helst utan förvarning.

Upphävande

Bristande GoWild online casino att insistera på strikt prestanda av någon av de villkor och förbund härav skall inte tolkas som en avveckling eller upphävande av några rättigheter eller avhjälpa att vi kan ha, inte heller skall det tolkas som ett avstående av något efterföljande överträdelse av villkor, villkor eller förbund härav, som villkor och förbund skall fortsätta att vara i full kraft och verkan.

och Avskiljbara Villkor.

I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor befinns ogiltig eller ogenomförbar enligt någon beslut eller dom, ska sådan bestämmelse anses enbart gälla i den utsträckning som lagen tillåter, och resten av dessa Villkor skall kvarstå giltiga och verkställbara i enlighet med dess villkor.

Hela Avtalet

Detta avtal skall regleras av och tolkas i enlighet med de materiella lagarna i https://www.gowildonlinecasino.com/sv/, utan någon hänvisning till konflikter-of-lagar principer. Avtalet beskriver och omfattar hela avtalet mellan oss och dig, och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, utfästelser, garantier och överenskommelser med avseende på Webbplatsen, innehåll och material som tillhandahålls av eller genom webbplatsen, och föremålet för detta avtal .

Val av Lag; Behörighet; Forum

Tvist eller skillnad som kan uppstå mellan parterna ut ur, i samband med eller i samband med detta avtal skall oåterkalleligen in till exklusiv behörighet för domstolarna i https://www.gowildonlinecasino.com/sv/, med undantag av alla andra domstolar utan att ge effekt till dess lagvalsregler eller ditt hemland eller bosättningsland.